SNA-keurmerk NEN 4400-1

Cincero is weer glansrijk geslaagd voor het SNA-keurmerk NEN 4400-1!
Door professioneel en transparant ons werk te doen zijn we weer glansrijk door deze audit gekomen.

Ieder half jaar worden deze audit uitgevoerd, waarbij er binnen de NEN 4400-1 (SNA-keurmerk) wordt gecontroleerd of o.a. de (personeels)administratie op orde is. Het doel hierbij is om risico’s voor opdrachtgevers te beperken, zoals boetes, verhaal door de Belastingdienst en andere overheidsinstanties. Hierdoor wordt het risico voor onze opdrachtgevers beperkt en worden zij in sommige gevallen zelfs gevrijwaard. Het behalen van de certificering is dan ook een erkenning dat wij een betrouwbare partner zijn voor onze klanten.